Chełmską starówkę czeka rewitalizacja

Chełmską starówkę czeka rewitalizacja

Miasto Chełm otrzymało dofinansowanie projektu pn. “Rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, który zakłada rewitalizację miejskiej starówki oraz Parku Miejskiego. Całość przedsięwzięcia opiewa na ponad 16 mln zł. Kwota dotacji, o którą wnioskował magistrat, wynosi prawie 12 mln zł.

Zakres rzeczowy projektu zakłada m.in. objęcie remontem nawierzchni całej powierzchni placu, nasadzenia nowych drzew i roślin, montaż małej architektury, remont studni czy utworzenie lodowiska w sezonie zimowym. W ramach rewitalizacji wymienione zostanie również oświetlenie na placu, przebudowany zostanie także budynek wyjścia z podziemi, który jednocześnie stanie się miejscem integracji międzypokoleniowej, tzw. “Senior Cafe”.

W ramach tego samego zadania zrealizowana zostanie również rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Lubelskiej. W tym przypadku zakres prac obejmuje m.in. przebudowę ścieżek parkowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, wyremontowanie schodów z podjazdami dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wykonanie nowych nasadzeń, wymianę oświetlenia czy przebudowę placu zabaw.