Ceramiczna gotowa, kolejne drogi w planach

Ceramiczna gotowa, kolejne drogi w planach

Chełmscy kierowcy mogą już swobodnie korzystać z wyremontowanego niemal kilometrowego odcinka ul. Ceramicznej. W mieście wciąż trwają remonty, a magistrat zapowiada środki na kolejne drogowe inwestycje.

Przy Ceramicznej drogowcy ułożyli warstwę ścieralną jezdni oraz chodnik, wykonali kanalizację burzową, poziome oraz pionowe oznakowanie drogi i prowadzą już tylko prace kosmetyczne, takie jak doróbki brukarskie czy porządkowanie zieleni.

Jak wyjaśnia wykonawca inwestycji, wkrótce zostanie zdjęta czasowa organizacja ruchu wprowadzona w związku z robotami drogowymi, więc udało się dotrzymać termin realizacji wyznaczony na 14 sierpnia. Przebudowa została w 80 proc. sfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Tymczasem podczas wczorajszej sesji Radni Rady Miasta Chełm zdecydowali o zmianach w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, które pozwolą na realizację ważnych dla chełmian inwestycji. To zabezpieczenie wkładu własnego na cztery nowe drogowe zadania, rewitalizację Parku Międzyosiedlowego, remont krytej pływalni przy „Ósemce” oraz nagrody finansowe na konkursy architektoniczne Prezydenta Miasta. Rajcy zgodzili się też na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

W finansach miasta zabezpieczono ponad 2,6 miliona złotych na planowaną przebudowę ciągu ulic Piwna-Złota oraz pieniądze na trzy drogowe inwestycje, na które miasto zamierza pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych:

* 4,254 mln zł na przebudowę ul. Wiercieńskiego-Bazylany

* 1,983 mln zł na przebudowę ul. Lubelskiej

* 5,790 mln zł na przebudowę al. Marszałka Józefa Piłsudskiego