CEMEX buduje pas startowy lotniska PWSZ

CEMEX buduje pas startowy lotniska PWSZ

W Depułtyczach Królewskich k. Chełma trwa budowa pasa startowego na lotnisku PWSZ o długości 1030 metrów. Wczoraj wykonawca projektu CEMEX Polska, we współpracy z firmą Pref-Bet, rozpoczął prace nad utwardzeniem nawierzchni. Do tego celu zostanie wykorzystanych prawie 1300 ton cementu z Cementowni Chełm w celu stabilizacji gruntu. Wszystkie prace zrealizowane zostaną w zaledwie 8 dni!

Betonowy pas startowy o długości 1030 m oraz szerokości 30 m. Będzie on wyposażony w oświetlenie nawigacyjne drogi startowej oraz niezbędną infrastrukturę. Wykonawcą zarówno dokumentacji projektowej jak i robót budowlanych będzie Konsorcjum firm: firma PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o. z Wierzbicy oraz B.G. Construction Sp. z o.o. z Wierzbicy. Koszt inwestycji to ponad 21,5 mln zł.

Budowa betonowego pasa startowego poprawi i poszerzy warunki szkolenia pilotów. Przede wszystkim umożliwi on wykonywanie wszystkich operacji lotniczych, również w okresach niekorzystnych warunków pogodowych. Uczelnia dzięki tej inwestycji będzie mogła przyjąć dwa razy więcej studentów na specjalności lotnicze niż dotychczas. Betonowy pas startowy nie tylko zwiększy atrakcyjność naszej Uczelni, ale będzie służyć również firmom związanym z lotnictwem i całemu regionowi – podkreślił Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie.

Betonowa nawierzchnia pasa startowego umożliwi operowanie z lotniska Depułtycze Królewskie, wszystkim typom statków powietrznych wykorzystywanych w procesie wyszkolenia lotniczego.
W szczególności dotyczy to samolotów wielosilnikowych z wysuwanym podwoziem. Dzięki tej inwestycji Uczelnia również poszerzy zakres prowadzonych szkoleń.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki własnemu wkładowi finansowemu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, ale także pomocy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przekazało na tę inwestycję środki w wysokości ponad 16 mln złotych.

Budowa betonowego pasa startowego to także początek realizacji dużo większego projektu, który zakłada m.in. powstanie specjalnego hangaru, gdzie będzie możliwość przeprowadzania remontów oraz napraw niemalże wszystkich rodzajów samolotów.