ChTBS finiszuje z kolejnym blokiem

ChTBS finiszuje z kolejnym blokiem

Ku końcowi zmierzają prace przy budowie bloku realizowanej przez spółkę komunalną Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Obiekt mieszkalny powstaje przy ul. Szarych Szeregów.

– Zakończone zostało tynkowanie we wszystkich mieszkaniach zlokalizowanych w pierwszej klatce bloku. Obecnie wykonawca finiszuje z pracami związanymi z tynkowaniem w obrębie ciągu piwnicznego w tej części obiektu – przyznaje i podkreśla, że układana jest również instalacja sanitarna.

Wykonawca, firma Perfekt z Chełma, oprócz prac związanych z wykończeniem obiektu, rozpoczął również budowę dróg wewnętrznych na terenie otaczającym budynek.

W bloku, wyposażonym w podziemny parking oraz windę, znajdzie się 50 mieszkań. Po zakończeniu budowy Spółka przystąpi do kolejnej inwestycji, czyli budowy bloku na 75 lokali mieszkalnych.