Chełm rozdaje pojemniki na szkło

Chełm rozdaje pojemniki na szkło

W ramach umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, Miasto wyposaża nieodpłatnie mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów frakcji szklanej. Pojemniki można odbierać od dnia 4 maja 2020 r. przy bramie wjazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Bieławin 5. Odbioru może dokonać każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Podstawę przekazania będzie stanowić umowa użyczenia.

Odbiór pojemników możliwy jest w godzinach otwarcia PSZOK. W trosce zapewnienie bezpiecznej obsługi godziny otwarcia w maju br. zostały wydłużone. Punkt będzie otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 18.00 oraz w sobotę 7.00 – 15.00.

Z uwagi na fakt, że wyposażenie w pojemniki na szkło stało się częścią usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości w zamian za uiszczaną przez mieszkańców opłatę, po rozdysponowaniu pojemników zostanie wstrzymane dostarczanie worków przeznaczonych na zbieranie frakcji szklanej.

Gromadzenie odpadów szklanych w pojemnikach poprawi zdecydowanie wygodę i estetykę ich segregowania oraz zwiększy bezpieczeństwo odbioru i zagospodarowania szkła. Zmniejszy to także ilość powstałych odpadów w postaci worków przeznaczonych do jego segregacji.

Źródło: Miasto Chełm