Pielęgniarstwo w PWSZ z ministerialnym certyfikatem

Pielęgniarstwo w PWSZ z ministerialnym certyfikatem

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2021 roku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie uzyskała akredytację na kierunku Pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia. Certyfikat został przyznany na okres pięciu lat.

Uzyskany certyfikat poświadcza spełnienie przez uczelnię wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia standardów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Gratulujemy.