Pielęgniarki z PWSZ otrzymały sprzęt medyczny

Pielęgniarki z PWSZ otrzymały sprzęt medyczny

Niemal 40 studentek i studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo chełmskiego PWSZ, w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”, otrzymało bogato wyposażone torby oraz plecaki ze sprzętem medycznym o łącznej wartości ok. 10 tys. zł.

Sprzęt przeznaczony jest na realizację obowiązkowych praktyk medycznych. Studenci otrzymali m.in. stetoskop elektroniczny, termometr z rejestratorem, usb, itp., a także detector żył i illuminator naczyniowy, podręczne EKG, dermatoskop i wiele innych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.5. Rozwój usług pielęgniarskich. “