Ministerstwo Zdrowia wprowadza kolejne obostrzenia

Ministerstwo Zdrowia wprowadza kolejne obostrzenia

W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, rząd wprowadza od 24 marca do 11 kwietnia nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

W ostatnich dniach rząd polski wprowadził zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

  • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
  • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Rządowi zależy na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Chce jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Przypominamy i przestrzegamy!

Od dziś nie wolno korzystać z bulwarów, parków oraz placów zabaw; wprowadzone zostały ograniczenia związane z opuszczaniem miejsca zamieszkania poza sytuacjami niezbędnymi, czyli: wyjściem do pracy, sklepu, apteki, lekarza, wyprowadzeniem psa czy w ramach wolontariatu (np. pomocy starszej osobie w zrobieniu zakupów); ograniczenia dotyczą również transportu publicznego. W pojazdach komunikacji miejskiej dopuszczalna liczba pasażerów to miejsca siedzące podzielone przez dwa; ograniczona do 5 osób zostaje liczba uczestników Mszy Świętych, pogrzebów czy ślubów; obowiązuje ogólny zakaz zgromadzeń za wyjątkiem takich, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny oraz osoby pozostające w stałym pożyciu; po ulicach nie powinny poruszać się więcej niż dwie osoby (jako grupa), z wyjątkiem rodzin; w przypadku złamania ograniczeń groziła będzie kara od mandatu po 5 tys. zł; oceny zgodności zachowania z nowymi zasadami dokonywać będzie Policja; nowe ograniczenia obowiązują do 11 kwietnia;