Miasto wspomogło niepełnosprawnych

Miasto wspomogło niepełnosprawnych

W ramach Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – moduł IV, finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 zostały zakupione: stacje do dezynfekcji rąk, oczyszczacze powietrza, lampy bakteriobójcze, środki ochrony osobistej (tj. płyny do dezynfekcji rąk, maseczki ochronne na twarz, mydło antybakteryjne w płynie).

Część z nich trafiła do miejskich jednostek:

– Przedszkola Miejskiego Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie,

– Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie,

– Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie,

– Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmie,

– Szkoły Podstawowej Nr 7 w Chełmie,

– Szkoły Podstawowej Nr 8 w Chełmie,

– Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie,

– I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie,

– Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie,

– Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie,

– Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie,

– Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie,

– Centrum Integracji Społecznej w Chełmie,

– Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie,

– Domu Małych Dzieci w Chełmie,

– Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie,

– Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie,

– Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny w Chełmie.

 

Pozostała część w/w artykułów zostanie rozdysponowana w budynkach Urzędu Miasta Chełm.

Na potrzeby zaopatrzenia Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie Miasto Chełm zakupiło:

 

– łóżko rehabilitacyjne (elektryczne)– 1 sztukę,

– 19 materacy piankowych,

– prześcieradła jednorazowe w rolce.

 

Do programu mogły przystąpić jednostki, które m.in. zatrudniają, obsługują osoby z niepełnosprawnościami lub prowadzą ich edukację.

W ramach programu w mieście Chełm przy Pl. Niepodległości 1, pok. Nr 8 udzielane były porady psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością, a także dla osób z otoczenia osób niepełnosprawnych, w okresie od dnia 11.10.2021 r. do dnia 23.12.2021 r.