Lubelski szpital ze wsparciem w walce z COVID-19

Lubelski szpital ze wsparciem w walce z COVID-19

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie otrzyma blisko 1,2 mln zł dodatkowego dofinansowania na prace budowlane oraz zakup sprzętu w ramach zadań dotyczących zapobiegania, zwalczania i rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Środki pochodzą z unijnego projektu realizowanego w partnerstwie sześciu placówek medycznych z województwa, którego łączna wartość wynosi obecnie ponad 209 mln zł.

Dzięki aneksowi szpital wojewódzki przy ul. Kraśnickiej w Lublinie wykona roboty budowlane i dostawy mające na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów w związku z pandemią koronawirusa. W ramach prac utworzony zostanie obszar obserwacyjno-izolacyjny oraz poczekalnia z tzw. punktami triage. W praktyce oznacza to, że każdy pacjent, który wymaga planowanego przyjęcia do przychodni, laboratorium, ośrodków rehabilitacji, zakładu radiologii czy innej jednostki organizacyjnej szpitala, przejdzie procedurę triażu w zakupionych kontenerach i tunelach. W ramach robót budowlanych planuje się:

  • zakup i montaż 6 sztuk kontenerów (poczekalni),
  • zakup i montaż 6 sztuk tuneli do dezynfekcji,
  • zabudowę wejść A i B (w bloku A szpitala) oraz prace adaptacyjne w Bloku G.

Szpital zakupi również sprzęt medyczny, który pozwoli na ratowanie zdrowia i życia pacjentów. Środki przekazane w ramach aneksu pozwolą na zakup:

  • urządzenia do ciągłych terapii oczyszczających krew,
  • 2 platform hemodynamicznych,
  • 2 aparatów USG,
  • 10 materaców przeciwodleżynowych do lóżek COVID,
  • komory do transportu chorych.

„Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny” – to nazwa i główny cel projektu realizowanego w partnerstwie sześciu placówek medycznych podległych samorządowi województwa lubelskiego. Warto zaznaczyć, że projekt po raz kolejny został uzupełniony o zadania mające na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz działania niezbędne do zapobiegania, zwalczania i rozprzestrzeniania się koronawirusa (na ten cel w projekcie wygospodarowano 25,2 mln zł z funduszy europejskich).

Partnerami projektu są:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – lider projektu,

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie,

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie,

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II.

Podpisany aneks zwiększył dofinansowanie o 1 mln zł ze środków europejskich. W sumie na cały projekt władze regionu wygospodarowały ponad 176,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz ponad 18,8 mln zł z budżetu województwa z uwzględnieniem środków własnych szpitali. Ponadto dofinansowanie projektu uzupełnia kwota nieco ponad 13,6 mln zł, która pochodzi z budżetu państwa.