Innowacje technologii obronnych w PWSZ

Innowacje technologii obronnych w PWSZ

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie odwiedzili przedstawiciele Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych przy Ministerstwie Obrony Narodowej.

Rektor PWSZ w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie gościł w murach Uczelni płka dra Artura Kuptela – Zastępcę Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, kpta dra Michała Nietopiela, Doradcę Ministra Obrony Narodowej Rafała Sobolewskiego oraz Wicewojewodę Lubelskiego Bolesława Gzika, z którymi wspólnie omawiał kierunki poszukiwań innowacyjnych rozwiązań technicznych pod kątem zwiększenia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP.

Goście odwiedzający Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie byli pod wrażeniem potencjału laboratoryjno-badawczego oraz produkcyjnego Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie i wyrazili nadzieję na przyszłą współpracę w zakresie szeroko rozumianych przedsięwzięć służących bezpieczeństwu państwa.