Fałszywe certyfikaty na granicy

Fałszywe certyfikaty na granicy

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, po raz kolejny zatrzymali podróżnych, którzy przedstawili do kontroli granicznej fałszywe zaświadczenia potwierdzające przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19. W tym roku, podczas prowadzonych kontroli, ujawniono już około 500 fałszerstw takich dokumentów.

25 października br., na terenie drogowego przejścia granicznego w Zosinie, do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym, stawiło się pięcioro obywateli Ukrainy. W czasie prowadzonej kontroli granicznej funkcjonariusz SG nabrał uzasadnionych podejrzeń, iż zaświadczenia potwierdzające przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19, którymi posłużyli się podróżni jako dokumentem zwalniającym z odbycia kwarantanny, mogą być podrobione. Jak się później okazało, podczas kontroli szczegółowej potwierdzono, iż zaświadczenia o przyjęciu szczepionki są fałszywe.

Wszyscy podróżni (dwie kobiety oraz trzech mężczyzn) zostali zatrzymani, zaś w ich sprawach zostały wszczęte postepowania dotyczące posługiwania się przy kontroli granicznej fałszywymi dokumentami. Po zakończeniu prowadzenia wobec zatrzymanych czynności procesowych, podróżni otrzymali również decyzje administracyjne o odmowie wjazdu na terytorium Polski i zostali zawróceni na terytorium Ukrainy.

W tym roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili  już 554 przypadki posłużenia się podczas kontroli paszportowej międzynarodowym certyfikatem szczepień przeciwko COVID19 wydanym na Ukrainie, co do których zaistniało uzasadnione podejrzenie fałszerstwa. Fakt, posłużenia się fałszywym zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19, którymi posłużyli się podróżni jako dokumentem zwalniającym z odbycia kwarantanny, ujawniono na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem (352 przypadki), Dołhobyczowie (76 przypadków), Hrubieszowie (74 przypadki) oraz w Dorohusku (52 przypadki).

Posługiwanie się fałszywymi dokumentami jako autentycznymi,  usankcjonowane jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.