Do woja marsz, do woja…

Do woja marsz, do woja…

W październiku rusza kwalifikacja wojskowa. Przed wojskową komisją lekarską muszą się stawić mężczyźni urodzeni w 2002 r, mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej.

Ponadto: osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, kobiety urodzone w latach 1997 – 2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w szkołach medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków

Kwalifikacja wojskowa na terenie Chełma potrwa od 11 do 26 października w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15A – Stadion Miejski.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej obowiązana jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm (bez nakrycia głowy), posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, a także potwierdzające poziom wykształcenia.