Debatowali o przemocy

Debatowali o przemocy

W Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja poświęcona problemowi przemocy „Od przemocy w Chełmie chroni niedźwiedź w herbie” zorganizowana przez MOPR Chełm w ramach 10-lecia funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wzięły w niej udział osoby na co dzień zaangażowane w pomoc rodzinom doświadczającym przemocy domowej, m.in. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Sądu Rejonowego w Chełmie, stowarzyszeń, oświaty i służby zdrowia.

Pierwszy dzień konferencji miał charakter informacyjny, drugiego dnia odbyła się natomiast część warsztatowa.