Chełmskie DPS-y otrzymały środki antywirusowe

Chełmskie DPS-y otrzymały środki antywirusowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizując partnerski projekt pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu” zakupił środki ochrony osobistej dla Domów Pomocy Społecznej z województwa lubelskiego.

Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Chełmskiego otrzymały łącznie 4040 szt. maseczek ochronnych, 76 opakowań rękawiczek oraz 54 szt. preparatów antybakteryjnych.

Dystrybucją środków zajęło się Starostwo Powiatowe w Chełmie.