Chełmski WOPR kształci nowe kadry

Chełmski WOPR kształci nowe kadry

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie ogłosiło właśnie nabór na kursy: ratownika wodnego, sternika motorowodnego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kursy rozpoczną się 15 maja bieżącego roku, a zainteresowane nimi osoby szczegółowe informacje znajdą pod numerem chełmskich ratowników – 82 565 10 25.

Szkolenia składać się będą z części teoretycznej i praktycznej, a adepci uczyć się będą akcji ratunkowych w różnych wariantach oraz organizacji pracy ratowników wodnych.

Ratownik wodny zawodowy, może pracować zarobkowo na pływalniach, kąpieliskach, spływach kajakowych, koloniach, patrolach, natomiast patent sternika motorowodnego umożliwia prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych, prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. Powyższe uprawnienia uznawane w większości krajów świata

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy składają się głównie z ćwiczeń praktycznych, pozorowanych akcji ratunkowych. Kurs KPP nie wymaga od uczestników uprzedniego przygotowania się w sposób merytoryczny do szkoleń i kursów. Po przeszkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia w formie imiennego certyfikatu, potwierdzające zdobyte umiejętności. Uczestnicy kursów KPP kończących się egzaminem teoretyczno-praktycznym otrzymują zaświadczenie o uzyskaniu tytułu “Ratownika”.

Foto: Grzegorz Zupan