Chełmski szpital z dodatkowym wsparciem

Chełmski szpital z dodatkowym wsparciem

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w związku z zagrożeniem epidemicznym” na walkę z COVID-19 o blisko 5,3 mln zł. Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie.

„Staramy się na bieżąco reagować na wszelkie potrzeby związane z walką z COVID-19 w naszym województwie, szczególnie dla jednostek będących na pierwszej linii frontu, stąd decyzja o kolejnych środkach z funduszy unijnych, mających wspomóc szpitale i inne podmioty lecznicze w regionie.” – mówi Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

Dzięki zwiększeniu dofinansowania, w projekcie skierowanym do 18 podmiotów leczniczych, podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego, będzie możliwy zakup kolejnych, niezbędnych w walce z pandemią, środków ochrony osobistej oraz 16 transportowych komór izolacyjnych. Dodatkowa kwota pozwoli na wyposażenie szpitali wojewódzkich oraz innych podmiotów leczniczych m.in. w maski medyczne, fartuchy, rękawice, płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, transportowe komory izolacyjne (urządzania przeznaczone do transportu pacjentów o wysokim ryzyku zakażenia biologicznego), środki ochrony osobistej takie jak: półmaski FFP2 (bez zaworka) i FFP3 (z zaworkiem), maseczki chirurgiczne, kombinezony, ochraniacze na buty długie, czepki, gogle, przyłbice.

To nie jedyne wsparcie jakie Zarząd Województwa Lubelskiego skierował do podmiotów leczniczych oraz ośrodków pomocy społecznej z funduszy europejskich w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom koronawirusa. W sumie na wsparcie jednostek ochrony zdrowia z naszego regionu, w ramach RPO WL 2014-2020, przeznaczono już blisko 75 mln zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Łącznie wartość całego projektu to ponad 17,3 mln zł (wkład z UE to przeszło 14,7 mln zł). Realizuje go łącznie 18 podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Poza chełmskim szpitalem wsparcie otrzymała także Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SPZOZ.