Chełm walczy z pandemią

Chełm walczy z pandemią

Lepszy dostęp do testów dla mieszkańców Chełma, pakiet dla gastronomii, zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz koordynacja działań antykryzysowych na terenie miasta – to główne założenia miejskiej strategii walki z Covid-19, którą w ubiegłym tygodniu zaprezentowali Prezydent Chełma Jakub Banaszek oraz Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia w latach 2018-2020 r., a od poniedziałku nowy wiceprezydent Chełma.

Strategia opiera się na kilku filarach. Pierwszy z nich to poprawa dostępu do testów dla mieszkańców Chełma. Samorząd wdroży strategię testowania, która obejmie osoby znajdujące się w grupie najwyższego ryzyka. Powstanie także finansowany ze środków urzędu punkt, w którym możliwe będzie wykonanie zleconego przez lekarza szybkiego testu antygenowego. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na testy finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia miasto udostępni także miejsce dla dodatkowego punktu pobierania wymazów.

„Nowe rodzaje testów dają nowe możliwości – miejska strategia testowania będzie uzupełniała działania rządu i pozwoli na zidentyfikowanie osób, które przeszły chorobę bez widocznych objawów. Szybkie testy antygenowe dadzą lekarzom możliwość szybkiego postawienia diagnozy i wdrożenia leczenia oraz identyfikacji potencjalnych ognisk choroby” – mówi Janusz Cieszyński

Prezydent Jakub Banaszek zadeklarował również wsparcie dla branży gastronomicznej. Obejmie ono zwolnienie z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021, rabat kwotowy od spółek komunalnych w wysokości 5000 zł na rachunki za media w 2021 roku oraz wydłużenie terminu płatności w miesiącach, w których utrzymane były obostrzenia związane z zakazem prowadzenia działalności. W sezonie letnim przedsiębiorcy będą zwolnieni z opłat za zajęcie pasa drogowego przez ogródki restauracyjne.

„Epidemia to wyzwanie zdrowotne, ale także gospodarcze. W tej trudnej chwili Chełm wspiera przedsiębiorców działających na terenie miasta w branżach, które objęły restrykcje sanitarne” – mówi Prezydent Chełma, Jakub Banaszek.

Przedsiębiorcy działający w branżach objętych restrykcjami sanitarnymi zostaną zwolnieni z podatku od nieruchomości za listopad. “Mam tu na myśli m.in. branżę fitness czy gastronomię” – doprecyzowuje włodarz miasta.

W najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu, w trakcie których zaprezentowane zostaną szczegóły przedstawionych rozwiązań.

„Przedstawiony przez nas pakiet rozwiązań to przykład wykorzystania możliwości, którymi dysponuje każdy samorząd gminny. Musimy działać według zasady „wszystkie ręce na pokład” aby wesprzeć działania rządu także z lokalnej perspektywy i wykorzystać wszystkie zasoby na walkę ze skutkami pandemii” – podsumowuje prezydent Chełma.