Dzień Ratownictwa Medycznego, dziękujemy!

Dzień Ratownictwa Medycznego, dziękujemy!

Praca ratowników medycznych jest niezwykle odpowiedzialna oraz ciężka. Często muszą oni pełnić wielogodzinne dyżury ratując nasze zdrowie i życie oraz znosić pretensje ze strony pacjentów. W Dniu Ratownictwa Medycznego przypadającego w szczególnym, pandemicznym okresie, warto więc podziękować ratownikom za ich wysiłek oraz poświęcenie. Wszystkiego najlepszego!

Dzień Ratownictwa Medycznego został ustanowiony przez Ustawę z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pierwsze obchody Dnia miały miejsce 13 października 2006 roku w Wyszkowie w województwie mazowieckim. Patronem Święta jest błogosławiony Gerard Tonque, założyciel zakonu szpitalników, podzielonego później na zakony świętego Łazarza i świętego Jana. Celem Dnia jest podkreślenie szczególnej roli ratowników medycznych oraz podziękowanie wszystkim osobom, które biorą udział w ratowaniu życia ludzkiego.

Codziennie ratownicy medyczni walczą z czasem o życie ludzkie. Mogą oni samodzielnie ocenić stan zdrowia pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu medycznych czynności ratunkowych oraz przeprowadzić wiele działań, które dążą do uratowania życia pacjentowi. Do zadań ratowników medycznych, należy między innymi podjęcie i prowadzenie podstawowej oraz zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylacja automatyczna lub ręczna na postawie EKG czy odebranie porodu nagłego poza szpitalem. Ratownicy medyczni muszą wykazać się wszechstronną wiedzą medyczną oraz umiejętnościami, które często decydują o życiu lub zdrowiu poszkodowanego. Zespoły ratownictwa medycznego tworzą karetki specjalistyczne i podstawowe. Według danych w całej Polsce jest 1500 karetek pogotowia. Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na zespól S – wyjazdowy specjalistyczny oraz P – zespół wyjazdowy podstawowy. W skład pierwszego zespołu wchodzą co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, zaś drugi zespół składa się z minimalnie dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. W skład powyższych zespołów wchodzi także kierowca w sytuacji, gdy żaden z członków zespołu nie ma prawa jazdy kategorii B. Kolejnym zespołem ratownictwa medycznego jest HEMS – baza śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który składa się jednego pilota zawodowego, ratownika medycznego oraz lekarza systemu.