Tysiąc pięćset przyłbic ochronnych trafiło do 30 miejskich placówek oświatowych – przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz Młodzieżowego Domu Kultury.

Przekazane środki ochrony osobistej pomogą zabezpieczyć przede wszystkim pracowników obsługi i nauczycieli przed potencjalnym zainfekowaniem COVID-19.

Akcję zorganizowały wspólnie poseł na Sejm RP Anna Dąbrowska – Banaszek, Urząd Miasta Chełm i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie.