Zarząd województwa dał dodatkowe środki na walkę z wirusem

Zarząd województwa dał dodatkowe środki na walkę z wirusem

Podczas wczorajszego posiedzenia zarządu Województwa Lubelskiego władze podjęły decyzję o przekazaniu dodatkowych 2 mln zł na rzecz szpitali województwa lubelskiego. Na mocy tej decyzji zdecydowano także o zwiększeniu liczby łóżek na oddziałach zakaźnych o kolejne sto sztuk. Pięćdziesiąt stworzonych będzie w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie.

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o przekazaniu 1 mln złotych dla szpitali podległych samorządowi województwa, na wsparcie w zakresie zaopatrzenia w ochronę osobista personelu oraz dodatkowe środki i wyroby medyczne oraz kolejny 1 mln złotych na zakup respiratorów dla szpitali wojewódzkich. Pozwoli to doposażyć placówki szpitalne w sprzęt niezbędny do prowadzenia profilaktyki i ewentualnego leczenia skutków pandemii korona wirusa.

Oprócz pięćdziesięciu nowych łóżek w Chełmie, dodatkowe utworzone zostaną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym SPZOZ w Białej Podlaskiej – 30 oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie z oddziałem dla dzieci – 20 sztuk.