Wojewoda nagrodził nauczycieli

Wojewoda nagrodził nauczycieli

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowani zostali nauczyciele z terenu objętego nadzorem Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie i pracownicy Urzędu Gminy Chełm.

Osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu udekorował Medalami wojewoda lubelski Lech Sprawka. W imieniu Prezydenta RP przekazał Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Naukowej. Odznaczenia przyznane zostały m.in. wójtowi gminy Chełm Wiesławowi Kociubie i jego zastępcy Lucjanowi Piotrowskiemu.

Wojewoda lubelski podziękował za pracę na rzecz Polski i zaangażowanie na rzecz „małej ojczyzny”. Wyraził radość z dzisiejszej uroczystości i dumę z przekazania odznaczeń osobom, których trud i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków przynosi efekty. Przyznane Medale są symbolicznym wyrażeniem wdzięczności.

O wartości edukacji decydują dwa czynniki: jak ona jest merytorycznie zaprogramowana i osoby, które tę obudowę programową realizują, czyli nauczyciele.  Jakość tych procesów decyduje o jakości kształcenia. Dziękuję za Waszą dotychczasową pracę. Te Medale są podsumowaniem tej pracy, za co bardzo dziękuję. Życzę, byście mieli jak najwięcej satysfakcji. Zawód nauczycielski ma tę przewagę, że miernikiem jakości pracy jest odbiór ze strony uczniów i rodziców. Życzę, byście mieli jak najwięcej pozytywnych doświadczeń – mówił wojewoda do nauczycieli.

Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych odbyła się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti i w Urzędzie Gminy w Chełmie.