Urząd Miasta Chełm zmienia organizację pracy

Urząd Miasta Chełm zmienia organizację pracy

Od piątku, dnia 20 marca 2020 roku, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce i zagrożeniem wystąpienia choroby COVID-19, Prezydent Miasta Chełm Jakub Banaszek wydał zarządzenie ws. skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miasta Chełm. Od tego dnia, od poniedziałku do piątku Urząd Miasta Chełm, a także jego wydziały znajdujące się przy ul. Obłońskiej oraz ul. Mickiewicza, pracować będą w godzinach 8:00 do 14:00. W tych samych godzinach swoje zadania sprawować będzie również Urząd Stanu Cywilnego.

Od 19.03.2020 r. wprowadzone zostają nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Chełm. Od tego dnia sprawy można załatwiać jedynie drogą elektroniczną, telefoniczną oraz poprzez wrzucenie wniosków do urn ustawionych w przedsionku budynku magistratu przy ul. Lubelskiej 65. Dyżury urzędników, którzy do tej pory pełnili je w systemie rotacyjnym w holu magistratu, zostają zawieszone do odwołania.

Petenci na wnioskach powinni umieścić numer kontaktowy, pod który zadzwonią urzędnicy, by poinformować o załatwieniu sprawy lub przekazać dalsze instrukcje.

W podobny sposób, bez kontaktu bezpośredniego, obsługa odbywać się będzie w budynkach UM przy ul. Mickiewicza 32 A (Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi) i Obłońskiej 20 (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska).

Od dnia 19 marca 2020 r. Urząd Miasta Chełm nie przyjmuje bezpośrednio interesantów również w sprawach dot. ewidencji działalności gospodarczej. Składanie wniosków o wpis, zawieszenie, zmianę, wznowienie, jak również trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może dokonać bezpośrednio na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ posiadając profil zaufany lub podpis elektroniczny. Osoby nie mające w/w uprawnień proszone są o kontakt z Ewidencją Działalności Gospodarczej pod nr tel. 82 5643326. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość składania tych wniosków w terminie późniejszym, z data wsteczną, bez konsekwencji finansowych i prawnych.

W przypadku Urzędu Stanu Cywilnego petenci są w sprawach: zgłoszenia zgonu, zgłoszenia narodzin, odebrania dowodu osobistego, zawarcia małżeństwa. W każdej z sytuacji należy jednak uprzednio skontaktować się z urzędnikami, w celu umówienia ewentualnej wizyty lub innego sposobu załatwienia sprawy.

1. Zgłoszenie zgonu, tel. 82 564 05 21,

2. Zgłoszenie urodzeń (Uwaga! Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać w terminie 21 dni),

tel. 82 564 05 21

3. Odebranie dowodu osobistego, tel. 82 564 38 65.

4. Informacje w sprawie zawarcia związku małżeńskiego tel. 82 564 04 93, 82 564 02 82.

Pozostałe przypadki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności rozpatrywane są po wrzuceniu wniosku z numerem kontaktowym do urny.

Wnioski i dokumenty niezbędne do załatwienia spraw w UM Chełm są do pobrania na stronie internetowej urzędu miasta w zakładce e-urząd, a także w formie druków papierowych wyłożonych przy urnach umieszczonych w budynkach UM Chełm. Wypełnione dokumenty można także wysłać pocztą.

Przed wizytą w UM Chełm najlepiej skontaktować się telefonicznie z danym Departamentem lub Wydziałem i poprosić o pomoc w sprawie, którą chcemy załatwić. O decyzji mieszkańcy będą informowani telefonicznie, a jej przekazanie nastąpi za pośrednictwem operatora pocztowego, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków.

Wszelkie opłaty związane z załatwianymi sprawami należy realizować przelewami bankowymi albo pocztowymi.

NAJWAŻNIEJSZE DANE KONTAKTOWE

▶ Biuro Obsługi Interesantów – 82 565 20 70 / info@umchelm.pl / Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie ePUAP: /1ftwnv7267/skrytka

▶ Sekretariat prezydenta – tel. 82/565-46-10

▶ Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa – tel. (82) 564 34 56

– Wydział Nieruchomości – tel. (82) 564-34-09

– Wydział Architektury i Budownictwa – tel. (82) 564-33-81

– Wydział Geodezji i Kartografii – tel. (82) 563-11-32, 563-08-55

▶ Departament Inwestycji i Rozwoju – tel. (82) 564-36-39

– Wydział Inwestycji i Dróg – tel. (82) 565-26-57

– Wydział Projektów i Funduszy Europejskich – tel. (82) 564-38-67

– Biuro Zamówień Publicznych – tel. (82) 565-20-73

▶ Departament Komunalny – tel. (82) 564-35-03

– Wydział Infrastruktury Komunalnej – tel. (82) 564-35-03

– Wydział Ochrony Środowiska – tel. (82) 565-59-47, (082) 564-31-86

– Biuro ds. Termomodernizacji – tel. (82) 565-31-86

– Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi – tel. (82) 564-33-49

▶ Departament Edukacji i Sportu – tel. (82) 565 39 65

▶ Departament Promocji i Kultury – tel. (82) 565-57-28

▶ Departament Spraw Obywatelskich – tel. (82) 565 23 23, (82) 564 31 92

– Wydział Komunikacji – tel. (82) 565-23-23 – taxi; przewóz osób, (82) 565 31 81 – wyrejestrowanie pojazdu, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców; (82) 565 39 33 – prawa jazdy, zatrzymane prawa jazdy; (82) 565 39 84 – rejestracja pojazdów;

– Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia – tel. 82 564-08-33

– Wydział Zarządzania Kryzysowego – tel. (82) 565-26-28,

▶ Departament Finansów – tel. (82) 565-26-07 / (82) 565-56-78

▶ Departament Budżetu – tel. (82) 565-08-79

▶ Urząd Stanu Cywilnego – tel. 82 565-22-56, 82 564-05-21

– Biuro Ewidencji Ludności (meldunki) – tel. 82 565-35-33

– Biuro Ewidencji Ludności (dowody osobiste) – 82 564-38-65

▶ Wydział Organizacyjno-Administracyjny – tel. (82) 565-38-22

Źródło: Miasto Chełm