Urząd Miasta Chełm szerzej otwarty dla interesantów

Urząd Miasta Chełm szerzej otwarty dla interesantów

Od poniedziałku, 25 maja, zmieniły się zasady obsługi mieszkańców Chełma w UM Chełm przy ul. Lubelskiej 65. Co prawda chełmski ratusz niemal nieprzerwanie prowadził obsługę interesantów, jednak od wczoraj wprowadzono kolejne udogodnienia dla petentów i interesantów.

Zmiany w obsłudze chełmian dotyczyłą głównie Biura Obsługi Interesantów w budynku Urzędu przy ul. Lubelskiej 65. W BOI będzie można uzyskać informację, pobrać druki wniosków oraz złożyć pismo i otrzymać potwierdzenie wpływu. Jednocześnie nadal będzie wystawiona urna do składania wniosków, dla tych osób, które takiego potwierdzenia nie będą potrzebowały.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków obsługi interesantów w sprawach z zakresu Wydziału Komunikacji, na holu głównym Urzędu do dyspozycji klientów będą pracownicy tego Wydziału, którzy pomogą wypełnić i przyjmą wniosek oraz wydadzą dokumenty.

Osoby załatwiające inne sprawy, na prośbę będą mogły skorzystać z bezpośredniej obsługi urzędników poszczególnych wydziałów w obrębie wyznaczonych do tego stanowisk w holu magistratu.

Jednocześnie urzędnicy przypominają o obowiązującym wciąż nakazie zakrywania ust i nosa oraz zachowaniu bezpiecznej odległości między osobami – nie mniejszej niż 2 m.

W Urzędzie nadal zamknięte są okienka kasowe banku, a zasady obsługi interesantów w pozostałych oddziałach UM Chełm – Urząd Stanu Cywilnego (Pocztowa 50), Wydział Spraw Społecznych (Obłońska 20), Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi (Mickiewicza 32a) pozostają bez zmian.