UM Chełm wznawia obsługę interesantów

UM Chełm wznawia obsługę interesantów

W środę, 17 czerwca, Urząd Miasta Chełm wznowił pełną obsługę interesantów. Odwiedzając chełmski magistrat pamiętać jednak należy o utrzymującym się zagrożeniu epidemiologicznym i zasadach profilaktyki w/w.

Załatwiając sprawy w urzędzie należy przestrzegać sanitarnych zaleceń:

– zakrywania ust i nosa;

– zachowania bezpiecznego dystansu;

– dopuszczalnej liczby interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, która nie może być większa niż 1osoba na jedno stanowisko obsługi.

Do dyspozycji mieszkańców są też dozowniki z płynem dezynfekcyjnym umieszczone w widocznych miejscach.

Przywrócenie pełnej obsługi interesantów obowiązuje we wszystkich jednostkach urzędu: przy ul. Lubelskiej 65 i 63, Obłońskiej 20, Mickiewicza 32 A oraz Pocztowej 50.