Tora wróciła do Chełma

Tora wróciła do Chełma

Niedawno powrócił do muzeum, po przeprowadzonej konserwacji, zachowany fragment Tory. Zabytek z naszych zbiorów, będzie prezentowany na przygotowywanej wystawie stałej: „Chełm jest jego imię…” Dzieje miasta od X do XX wieku. Eksponat datowany jest na przełom XIX/XX wieku i pochodzi prawdopodobnie ze spalonej (w trakcie II wojny światowej) chełmskiej synagogi.

Znajdował się w bardzo złym stanie. Zwój pergaminu był w wielu miejscach uszkodzony, zlepiony i brudny. Nie można było go rozwinąć i stwierdzić jaki fragment Tory zapisany jest na nim zapisany. Dopiero teraz możemy go rozwinąć. Jest to, jak stwierdzili specjaliści, fragment Księgi Liczb.

Tora jest najważniejszym tekstem objawionym judaizmu. Składa się z pięciu pierwszych ksiąg Starego Testamentu (stąd także Pięcioksiąg, Pentateuch): na którą składają się: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa.

Dla Żydów Tora jest najświętszym obiektem kultu. Rodały, czyli zwoje Tory spisanej na pergaminie, nawinięte na drewniane wałki i ozdobnie ubrane, przechowywane są w aron ha-kodesz w synagodze i uroczyście odczytywane przez wywołanych mężczyzn podczas nabożeństw.

Konserwację zrealizowano w ramach zadania „ Chełm jest jego imię…” Dzieje miasta od X do XX wieku. Wystawa stała, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.