Studenci ślubowali

Studenci ślubowali

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej Niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji.” – słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedzieli na terenie koszar 19 Chełmskiego Batalionu Zmechanizowanego uczestnicy programu Legia Akademicka.

Przysięga żaków była zwieńczeniem trzech tygodni intensywnego szkolenia, przeprowadzonego pod okiem instruktorów chełmskiej Jednostki Wojskowej. Program ochotniczego szkolenia studentów „Legia Akademicka” realizuje od 2017 roku Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów, jak również praktyczne – w wyznaczonej jednostce.