Strażnicy na rowerach

Strażnicy na rowerach

Rozpoczęły się wakacje, ładna pogoda i czas urlopów sprzyja rowerowym eskapadom. W trosce o bezpieczeństwo Chełmian, turystów i osób wypoczywających w Niedźwiedzim Grodzie, Straż Miejska przeprowadziła w tym tygodniu przegląd ścieżek rowerowych.

Niestety, podczas kontroli zaobserwowano sporo uszkodzeń infrastruktury, m.in. wyrwane ławki czy przewrócone słupki betonowe. Strażnicy – idąc za sugestią mieszkańców – zwrócili też uwagę na zieleń zagrażającą bezpieczeństwu rowerzystów, np. zasłonięte gałęziami znaki drogowe.

Przycięto już drzewa i zakrzaczenia w pobliżu Zakładu Karnego przy ul. Kolejowej oraz na ul. Lwowskiej, gdzie zasłaniały znaki drogowe, a także naprawiono uszkodzone ławki w Parku Miejskim. Kolejne nieprawidłowości będą sukcesywnie niwelowane.