Startuje „Mobilny Urzędnik”

Startuje „Mobilny Urzędnik”

Urząd Miasta Chełm rozpoczął testowanie bezpłatnej usługi pod nazwą „Mobilny Urzędnik”, polegającej na obsłudze mieszkańców poza siedzibą urzędu. Jest ona skierowana do chełmian, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, są w wieku 65+, są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się, są osobami zależnymi 15+, są opiekunami faktycznych osób zależnych lub są opiekunami z pieczy zastępczej.

Zakres spraw obejmuje działalność Departamentu Komunalnego, Departamentu Finansów, Departamentu Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa oraz Urzędu Stanu Cywilnego/Biuro Ewidencji Ludności i jest dostępny na stronie: www.chelm.pl w aktualnościach oraz w BIP Urzędu Miasta Chełm (w zakładce Prawo lokalne).

Żeby skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika, należy zadzwonić pod nr tel: 82 564 31 92 od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-13:00.

Wizyty realizowane są we wtorki i czwartki, w godzinach 10:00-14:00.