Ruszyła przebudowa Lubelskiej

Ruszyła przebudowa Lubelskiej

W weekend firma BG Construction Sp. z o.o., rozpoczęła pierwsze prace związane z przebudową ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Koszarową. Od soboty kierowcy muszą korzystać z objazdu ul. Rejowiecką.

Wykonawcy zapewniają, że zapewniony zostanie dojazd do posesji mieszkalnych oraz jednostki wojskowej. Zmianie ulegną również kursy Chełmskich Linii Autobusowych.

Przebudowa ul. Lubelskiej opiewa na ponad 4 miliony złotych i jest w 60% finansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres zamówienia to: przebudowa chodników, ścieżka rowerowa, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, oznakowanie pionowe i poziome, przebudowa oświetlenia.

Prace potrwają do końca listopada.