Rusza Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Rusza Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przed nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 22 do 28 lutego 2021 r. w całym kraju każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści. W Chełmie także.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym corocznie 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce ustawą z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw Ustawodawca uznał potrzebę stałego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Dzień ten rokrocznie ma przypominać o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów pełnionych przez prokuratorów w Ośrodku Zamiejscowym w Chełmie Prokuratury Okręgowej w Lublinie w ramach Dnia Ofiar Przestępstw i Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem:

22 lutego 2021 r. – Mariusz Koszuk, tel. (82) 562 94 02, pokój nr 113, godz. 11.30 – 15.30

23 lutego 2021 r. – Magdalena Wieczerza, tel. (82) 562 94 04, pokój nr 109, godz. 11.30 – 15.30

24 lutego 2021 r. – Mariusz Koszuk, tel. (82) 562 94 02, pokój nr 113, godz. 11.30 – 15.30

25 lutego 2021 r. – Mariusz Snopek, tel. (82) 562 94 15, pokój nr 218, godz. 14.30 – 18.30

26 lutego 2021 r, – Lesław Kwiatkowski, tel. (82) 562 94 05, pokój nr 110, godz. 14.30 – 18.30

Zachęcamy do korzystania z porad.