PWSZ bezpłatnie dokształci chełmskich juniorów i seniorów

PWSZ bezpłatnie dokształci chełmskich juniorów i seniorów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie rozpoczęła rekrutację uczestników drugiej edycji projektu „Oferta edukacyjna dla uczniów i seniorów – edycja 2020/2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.”

W ramach projektu chełmscy seniorzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych, przygotowanych przez uczelnię, różnorodnych zajęć i korepetycji tematycznych. PWSZ zaprasza na bezpłatne zajęcia uczniów chełmskich szkół podstawowych i średnich.

Dzięki wykorzystaniu kadry dydaktycznej, laboratoriów, sprzętu i aparatury badawczo-naukowej PWSZ w Chełmie stworzone i przeprowadzone zostaną niekonwencjonalne moduły zajęć w przedmiocie nauk ścisłych, przyrodniczych oraz edukacyjno-poznawczych, które będą impulsem do zdobycia nowych umiejętności, rozwijania pasji, talentów i zainteresowań Uczestników/-czek projektu. Zmotywują ich do poznawania świata, zgłębiania tajników wiedzy, a w przyszłości do budowania w regionie i kraju gospodarki opartej na innowacjach, wysokich specjalizacjach i kompetencjach. Realizacja proj., przy udziale partnerów: UM Chełm (organu prowadzącego szkoły) oraz Chełmskiego Towarzystwa Naukowego (stowarzyszenia prowadzącego UTW przy PWSZ w Chełmie), pozwoli na wymianę dobrych praktyk, dostosowanie działań do potrzeb i oczekiwań społ., w tym potrzeby rozwoju przez całe życie oraz szeroką popularyzację nauki, istotnej dla rozwoju regionu. Pozwoli na lepsze przygotowanie młodzieży szkolnej do uczestnictwa w edukacji na poziomie wyższym oraz osób starszych do uczestniczenia w kształceniu ustawicznym.

Formularze rekrutacyjne można składać w Biurze projektu: PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowa 54, Budynek Rektoratu, pokój 206 do dnia 18 września 2020r. w godz. 8.00–15.30. Telefon: 82 562 06 22.