Program Fabryka w Chełmie

Program Fabryka w Chełmie

Chełmscy radni przyjęli projekt uchwały dotyczący realizacji w Chełmie programu „Fabryka”. W akcie wyrażono zgodę na utworzenie spółki z o.o. przez miasto Chełm oraz OPERATOR ARP Sp. z o. o. Uchwała została przegłosowana podczas sesji w dniu 30 grudnia 2021 r. „Za” zagłosowali wszyscy obecni na posiedzeniu radni.

Tworzona spółka będzie spółką celową, której zadaniem będzie wybudowanie wraz z OPERATOR ARP Sp. z o. o. nowoczesnego biurowca klasy A przy al. Armii Krajowej na terenie dawnego dworca PKS. Planowana jest budowa kompleksu usługowo-biurowego o powierzchni do 7000 m2. Budowa kompleksu stanowi odpowiedź na potrzebę aktywizacji gospodarczej miasta Chełm poprzez zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dla firm.
Działania realizowane przez Spółkę podzielone zostały na dwa etapy: wykonanie prace koncepcyjnych i architektonicznych określające funkcjonalność budynku, zagospodarowanie go oraz otaczającej go przestrzeni i realizacja inwestycji.
Realizacja przedsięwzięcia zwiększy konkurencyjność Chełma. Nowy biurowiec oraz zaproszenie korporacji do lokowania swoich firm w naszym mieście pomoże zatrzymać w mieście młodych ludzi, których odpływ obserwujemy od kilkunastu lat.
Nadrzędnym założeniem programu „Fabryka”, którego inicjatorem i realizatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jest wsparcie rozwoju miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze poprzez budowę nowoczesnych biurowców klasy A. W takich budynkach działalność mogą prowadzić firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych.
Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada powstanie dwóch obiektów:
– nowoczesnego biurowca klasy A,
– budynku odpowiadającego za obsługę dworca, ponieważ miejsce, w którym realizowana
będzie inwestycja, w części zachowa swój dawny charakter.
W obszarze „dworcowym” powstaną nowoczesne wiaty przystankowe, na których, zgodnie ze wstępnym projektem, znajdą się panele fotowoltaiczne. Będą wpisywać się w estetykę obiektu, a dodatkowo – w pewnym stopniu – zasilać cały kompleks, który, oprócz swoich podstawowych funkcji, ma stać się również wizytówką Chełma i znacząco odmienić oblicze centrum miasta.
Obecnie program „Fabryka” realizowany jest m.in. w Elblągu, Stalowej Woli i Włocławku. Kolejnym z miast ma być także Zamość.