Pro-Project z Okszowa z niemal 2 milionową dotacją na rozwój

Pro-Project z Okszowa z niemal 2 milionową dotacją na rozwój

Dofinansowanie w wysokości niemal 2 milionów złotych trafi do rodzinnej firmy Pro-Project z Okszowa pod Chełmem, która zajmuje się produkcją fantomów do testowania aparatów rentgenowskich. W środę, 26 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyła się konferencja prasowa poświęcona podpisaniu umów z przedsiębiorcami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL), na mocy którego Pro-Project otrzyma grant.

„Jestem przekonany, że dzięki tym środkom firmy z Lubelszczyzny będą mogły skutecznie konkurować z innymi podmiotami w Polsce czy Europie, ale także
i na świecie. Wszystkim nam zależy na tym, aby przedsiębiorcy prężnie się rozwijali, bo to przełoży się na rozwój regionu.” – wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Nabór wniosków o dofinansowanie z Działania 3.7 zakończył się 10 stycznia br. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosiła ponad 111 mln złotych. „To już czwarta edycja konkursu, który, podobnie jak poprzednie edycje, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Ostatecznie do dofinansowania zostały wybrane 62 projekty. Do firm z Lubelszczyzny trafi blisko 100 milionów złotych.” – dodaje Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Magdalena Filipek-Sobczak.

Pro-Project Henryk Kartaszyński jest jedynym polskim przedsiębiorstwem produkującym przyrządy do testowania aparatury diagnostycznej wykorzystywanej w stomatologii, radiografii, fluoroskopii, angiografii, mammografii, tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, medycynie nuklearnej, ultrasonografii i radioterapii.

Firma Pro-Project została założona w 1991 r. Tworzenie polskiej myśli technicznej oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, zaowocowało zaistnieniem firmy nie tylko na rodzimym rynku, ale także na arenie międzynarodowej, czego dowodem są zdobyte patenty oraz rozległa sieć dystrybucji w ponad 100 krajach.

Działalność firmy Pro-Project oscyluje przede wszystkim w kręgu zagadnień związanych z kontrolą i zapewnianiem jakości w pracowniach diagnostycznych i skupia się na:

  • projektowaniu i produkcji specjalistycznych przyrządów do kontroli jakości aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej oraz radioterapii;
  • wytwarzaniu oprogramowania do zarządzania i wspomagania kontroli jakości aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej i radioterapii;
  • usługach z zakresu ochrony radiologicznej;
  • handlu krajowym i zagranicznym technicznym wyposażeniem medycznym.

Pro-Project to przedsiębiorstwo o globalnym zasięgu, którego produkty są zgodne z normami polskimi i międzynarodowymi oraz mają certyfikaty CE. Posiada również wdrożone certyfikowane systemy zarządzania jakością: ISO 9001:2015, ISO 13485:2012, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 oraz ISO / IEC 27001:2013.

„Chcemy rozbudować zakład i zakupić urządzenia, które pozwolą nam wdrożyć opracowaną przez nas metodę łączenia stosowanych w fantomach płyt PMMA przez polimeryzację. Myślę, że będziemy jedyną firmą, która będzie kleiła te tworzywa w taki sposób” – powiedział Henryk Kartaszyński, właściciel Pro-Project.

Działania, w ramach których udzielono dofinansowania na łączną kwotę ok. 668 mln złotych. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie planuje jeszcze w tym roku ogłosić sześć konkursów, w tym m.in. dla Działania 3.7.