Ofensywa remontowa na chełmskich drogach

Ofensywa remontowa na chełmskich drogach

Na zaawansowanym poziomie jest już przebudowa DK12 w granicach Chełma – efekty robót budowlanych widać na ul. Rejowieckiej, w obrębie skrzyżowania ZWiN oraz ulicy Wschodniej. Do finału zbliża się przebudowa ulicy Dreszera wraz ze skrzyżowaniem z ul. Reformacką, ale to nie wszystko. W kwestii remontów dróg rozpoczęła się w Chełmie prawdziwa ofensywa.

W ostatnią fazę inwestycji wchodzi II etap przebudowy ulicy Kolejowej – na odcinku od Przejazdu Kowelskiego do skrzyżowania z Fabryczną. Przed kilkoma dniami prace w obrębie skrzyżowania z aleją Piłsudskiego zainicjowały III, ostatni etap przebudowy Kolejowej, obejmujący odcinek od dworca PKP do skrzyżowania z ul. Obłońską. Natomiast roboty rozbiórkowe, kanalizacyjne i ziemne dziś rozpoczęły II etap przebudowy ulicy Ceramicznej.

We wtorek (27 kwietnia) rozpocznie się budowa nowej nitki Alei 3 Maja. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojsławicką do skrzyżowania przy Vendo Park powstanie dwupasmowa droga, która będzie częścią przyszłej, południowej obwodnicy Chełma. To część inwestycji pn. „Budowa Alei 3 Maja wraz z rondem”, która kosztuje ponad 5,5 mln złotych i w 80 proc. została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie też rondo na skrzyżowaniu Alei 3 Maja i ulic Wojsławickiej oraz Mościckiego. Takie rozwiązanie zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i usprawni ruch w tym miejscu. Budowa nowej nitki Alei 3 Maja to I etap tego zadania, który potrwa co najmniej 2 miesiące. Roboty będą prowadzone poza jezdnią, w związku z tym ruch odbywać się będzie bez znacznych utrudnień dla kierowców. Te pojawią się w kolejnych etapach prac – w związku z budową ronda, a także w trakcie przebudowy istniejącej „nitki” 3 Maja na odcinku objętym inwestycją. Oprócz budowy kilkuset metrów nowej drogi oraz ronda zadanie obejmuje też budowę chodników, ścieżki rowerowej i oświetlenia, prace związane z infrastrukturą podziemną oraz oznakowaniem drogi. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm B.G. Construction Sp. z o.o. i PUH Bernadeta Kaleta z Wólki Tarnowskiej. Na budowę Alei 3 Maja wraz z rondem ma czas do 2 grudnia br.

W ubiegłym tygodniu ekipy Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Chełmie rozpoczęły remonty bieżące chełmskich ulic. Na „pierwszy ogień” poszły ulice Sybiraków i Partyzantów. MPRD planuje także uzupełnienie ubytków przy ulicach Ogrodowej, Wieniawskiego, a także Siedleckiej. Zaplanowano też „łatanie” ul. Wolwinów i Jagiellońskiej, a na wykazie dróg przeznaczonych do remontu znajduje się łącznie prawie 60 ulic.

Chełm otrzymał też kolejne środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty ulic. Pieniądze w ramach rządowej dotacji zostały przyznane na przebudowy następujących ulic: Sybiraków, Batorego, Jagiellońskiej i Okszowskiej. W przypadku każdej z wymienionych ulic dofinansowanie wynosi 70%. Oznacza to, że w przypadku ulicy Okszowskiej będzie to ponad 2 miliony złotych, Jagiellońskiej i Batorego (zgłoszone jako jedno zadanie) również ponad 2 miliony, natomiast Sybiraków ponad 300 tysięcy złotych.

To kolejne środki finansowe przyznane Miastu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródło i foto: Miasto Chełm