Oddaj krew potrzebującym

Oddaj krew potrzebującym

Terenowa akcja poboru krwi odbędzie się dziś (12.01) w Chełmie. Obecnie w magazynach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie na wyczerpaniu są zapasy krwi grup ARh- i 0Rh-.

Krew może oddać tylko zdrowa osoba. Dawcami nie mogą być osoby poddane kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu. Krew można dziś oddać w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego przy ul. Czarnieckiego 8 od 8.30 do 12.30.

W czwartek 14 stycznia akcja odbędzie się w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie.