Nie będzie kopalni w Hańsku

Nie będzie kopalni w Hańsku

Gmina Hańsk usunęła ze swoich dokumentów planistycznych możliwość wydobycia węgla. Taką informację podało Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Rada Gminy Hańsk odpowiedziała w ten sposób na petycję, która była apelem o usunięcie z dokumentów planistycznych zapisów przewidujących kopalnię węgla kamiennego w sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego. Dokument podpisało prawie sześć tysięcy osób.

Rada w uzasadnieniu decyzji napisała, że: „obecnie trwają prace nad usunięciem zapisów dotyczących wydobycia węgla kamiennego, a nowy projekt studium nie będzie dopuszczał wydobycia węgla.”

Według planów australijskiej spółki Balamara, ubiegającej się o koncesję na wydobycie ze złoża Sawin, w Hańsku miał być zlokalizowany zakład górniczy, a wydobycie miało być prowadzone także na terenie pięciu sąsiednich gmin.
Teren działania spółki obejmowałby bezpośrednie sąsiedztwo Bagna Bubnów, unikatowego obszaru leżącego w granicach Poleskiego Parku Narodowego. Większość objęta jest różnymi formami ochrony przyrody.

Negatywną opinię  wobec projektu studium przewidującego budowę kopalni wyraziły wcześniej także władze Poleskiego Parku Narodowego.