Miejsca Edukacyjnych Szans – wygrana Chełma

Miejsca Edukacyjnych Szans – wygrana Chełma

Chełm zajął I miejsce w rankingu „Miejsca Edukacyjnych Szans” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” współorganizowanego z Fundacją Naukową Evidence Institute.

Celem rankingu było wskazanie tych samorządów, które w wyjątkowy sposób wspierają słabszych uczniów, zwłaszcza w obliczu wyzwań dla edukacji w czasie pandemii.

Wręczenie dyplomów odbyło się podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych i osoby związane z oświatą.