Miasto kupiło stację, za moment także dworzec autobusowy

Miasto kupiło stację, za moment także dworzec autobusowy

W ostatnim dniu ubiegłego roku włodarze Miasta Chełm oraz władze spółki MPGK podpisały z władzami spółki PKS akt notarialny dotyczący zakupu stacji paliw przy ul. Armii Krajowej. Oznacza to, że obiekt stanie się własnością chełmskiego MPGK, która od tej pory będzie administrować miejską stacją benzynową.

W najbliższym czasie magistrat podpisze kolejny akt notarialny z firmą PKS. Tym razem na jego mocy w posiadanie Urzędu Miasta Chełm wejdzie dworzec autobusowy.