Konflikt Gminy z Miastem zażegnany?

Konflikt Gminy z Miastem zażegnany?

Wszystko wskazuje na to, że tlący się od kilku tygodniu konflikt pomiędzy Gminą a Miastem Chełm znalazł swój szczęśliwy finał. Jak czytamy we wspólnym oświadczeniu obu samorządów wydanym w piątek: „W trosce o przyszłość Miasta Chełm, Gminy Chełm oraz Ziemi Chełmskiej, Prezydent Jakub Banaszek i Wójt Wiesław Kociuba zawarli dzisiaj porozumienie.”

Na jego mocy samorządy wystąpiły do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o korektę wniosku z dnia 20 września 2021 roku znak: DAP-WSUST-711-2-23/2021 w sprawie poszerzenia granic miasta Chełm o sąsiadujące z nim sołectwa znajdujące się obecnie w granicach gminy Chełm, obręb ewidencyjny: Koza-Gotówka, Nowiny, Okszów, Okszów-Kolonia, Pokrówka, Srebrzyszcze i Żółtańce-Kolonia, części obszarów obrębów ewidencyjnych: Weremowice, Żółtańce i Depułtycze Królewskie.

W toku negocjacji strony wypracowały wspólne stanowisko, w ramach którego proponują odstąpienie od prowadzenia postępowania w obecnym kształcie terytorialnym i procedowanie wniosku zakładającego rozszerzenie granic administracyjnych Miasta Chełm wyłącznie o tereny potencjalnie inwestycyjne niezamieszkałe, zlokalizowane w miejscowościach Depułtycze Królewskie, Pokrówka, Koza Gotówka, Srebrzyszcze i Rudka. Wykaz działek o łącznej powierzchni około 470 hektarów objętych ewentualnym wyłączeniem z gminy Chełm i włączeniem do miasta Chełm oraz załącznik graficzny znajdują się na załączonych grafikach.

Wszelkie decyzje uwzględniające zmiany zawarte w porozumieniu nadal pozostają w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Wierzymy, że zawarty kompromis będzie stanowił przełom w naszych relacjach oraz istotny krok w stronę zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju regionu. Wspólnie stoimy na stanowisku, że dobro mieszkańców winno być priorytetem dla samorządowców.”- napisano w oświadczeniu.

O dalszych podejmowanych działaniach oraz następstwach będziemy na bieżąco informować.