Kolejne inwestycje na lotnisku PWSZ

Kolejne inwestycje na lotnisku PWSZ

W środę, 24 marca, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie podpisał umowę dotyczącą robót budowlanych w zakresie budowy dróg kołowania Alfa, Charli, Delta oraz zjazdu w drogę nieutwardzoną Golf II na lotnisku PWSZ z firmą STRABAG sp. z o.o. , reprezentowaną przez Marcina Zielińskiego, pełnomocnika firmy.

Utwardzone drogi kołowania to kolejny etap inwestycji na lotnisku, będącej częścią projektu modernizacji terenu lotniska pod nazwą „Budowa sztucznej drogi startowej na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich”.
Budowę pasa startowego rozpoczęto we wrześniu 2019 roku. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym oraz zaangażowaniu wielu osób, do chwili obecnej dotychczasowe prace budowlane zostały ukończone.
Koszt kolejnego etapu inwestycji na lotnisku PWSZ w Chełmie to prawie 6 mln zł.