Kolejne inwestycje kolejowe w Chełmie

Kolejne inwestycje kolejowe w Chełmie

W minionym tygodniu Zarząd PKP S.A. wyraził zgodę na utworzenie przez PKP LHS spółki zależnej pod nazwą PKP Linia Chełmska Szerokotorowa sp. z o.o. Nowy podmiot z siedzibą w Chełmie będzie pełnił funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnika realizującego transport ładunków po linii kolejowej nr 63 oraz operatora kolejowych obiektów infrastruktury usługowej.

Utworzenie nowego podmiotu w strukturach Grupy PKP to kolejny krok wynikający z podpisanego w maju ubiegłego roku listu intencyjnego, którego sygnatariuszami byli prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i prezydent miasta Chełma. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy Grupą PKP a Miastem Chełm odbyło się przy wsparciu wicemarszałka Sejmu Beaty Mazurek i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Główne cele współpracy i podjętych działań to doprowadzenie do odbudowy, ożywienia i rozwoju przewozów ładunków na szerokotorowej linii kolejowej nr 63, przebiegającej z Dorohuska przez Chełm do Zawadówki.

Spółka PKP LCHS z siedzibą w Chełmie będzie zarządzać infrastrukturą liniową i usługową szerokotorowej linii kolejowej nr 63 liczącej 30,452 km oraz wykonywać kolejowe przewozy ładunków na tej linii. W drugim półroczu br. będą prowadzone niezbędne prace organizacyjne i towarzyszące, a rozpoczęcie przez nową spółkę samodzielnej działalności operacyjnej planowane jest na początku 2021 r.

Kolejowe przejścia na wschodniej granicy Polski, będącej wschodnią granicą Unii Europejskiej, są trzecim po Śląsku i portach morskich miejscem odbioru i nadania ładunków na polskim rynku kolejowym. Wykorzystywanie ich unikatowej roli ma ogromne znaczenie dla kreowania nowych potoków ładunkowych w przewozach kolejowych. Zależy nam na rozwoju przewozów towarowych w różnych segmentach, stąd też tak istotne jest dla nas wykorzystanie potencjału infrastruktury szerokotorowej. W powszechnej opinii specjalistów rynku kolejowego wschodnie kolejowe przejścia graniczne mają, z racji styku torów o szerokościach 1435 i 1520 mm, duży potencjał rozwojowy – powiedział dr Mirosław Antonowicz, członek zarządu ds. strategii i logistyki PKP S.A.

„Udowodniliśmy, że formuła zintegrowanego przewoźnika i zarządcy infrastruktury, w której działa LHS, jest korzystna zarówno dla przedsiębiorców – właścicieli ładunków, rozwoju gospodarczego, jak i państwa, ponieważ wszystkie inwestycje realizujemy ze środków własnych.” – mówi Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. „Obydwie linie mają podobny profil techniczny i przewozowy, dlatego chcemy wykorzystać dotychczasowe doświadczenia, żeby sprostać wyzwaniom nowej spółki związanym z pozyskaniem nowych klientów, remontem infrastruktury oraz organizacją pracy.” – dodaje.

Utworzenie PKP LCHS jest elementem szerokich prac prowadzonych w Grupie PKP związanych z rozwojem kolejowych przewozów towarowych, w tym tych realizowanych przez kolejowe przejścia graniczne na wschodniej granicy Polski. To też kolejna inwestycja, którą Grupa PKP realizuje w naszym mieście.