Jest szansa na remont chełmskich dróg

Jest szansa na remont chełmskich dróg

Jednym z najgorętszych tematów pojawiających się wśród zmotoryzowanych mieszkańców Chełma jest fatalny stan miejskich dróg. Władze miasta tłumaczą, że dostrzegają problem i starają się nim zając, ale problemem jest fatalny stan finansów miasta. Jest jednak szansa, że w najbliższym czasie sytuacja ulegnie poprawie, bo Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie ogłosił właśnie przetarg na uzupełnienie ubytków w chełmskich drogach. Prezydent Jakub Banaszek zapewnia, że te największe usunięte zostaną w ciągu kilkunastu najbliższych dni. 

„Sytuacja z ubytkami w drogach jest bardzo zła. Nie jest tak, że władze miasta nie widzą problemu. Codziennie dostaję raport o stanie dróg. Brak uzupełniania ubytków wynika z braku środków. W związku z powyższym, na ostatniej sesji Rady Miasta została podjęta decyzja o przesunięciu środków z zimowego utrzymania dróg na bieżące uzupełnienie ubytków w drogach. W ZDM został rozpisany przetarg na to zadanie, z określonym czasem na wykonanie robót.”- powiedział Prezydent Miasta Chełm.

„Niestety jest to doraźne działanie, bo przesunęliśmy środki z zimowego utrzymania dróg. Uzupełnianie ubytków nie rozwiąże również problemu, ponieważ drogi, które są w najgorszym stanie wymagają albo gruntownej przebudowy albo położenia nowej warstwy.”- dodał Banaszek.

Prezydent obiecał też, że po wprowadzeniu działań naprawczych i restrukturyzacji zadłużenia wygospodarowane środki w pierwszej kolejności będą przeznaczane na drogi.

„Planujemy utwardzenie dróg gruntowych wykorzystując destrukt z DK12, ale także w tym przypadku nie zostały zabezpieczone środki na zagospodarowanie tego materiału i na dzień dzisiejszy nie ma ich w budżecie.”

Problemy z drogami wynikają z sytuacji miejskich finansów, zadłużenia i niedoszacowania tegorocznego budżetu, w szczególności w części wydatków.

Miasto czeka jednocześnie na rozstrzygnięcie wniosków dotyczących dofinansowania remontów ulic: Ceramicznej, Dreszera, Wiercieńskiego i Lwowskiej.