Dziewięć ofert na przebudowę parku miejskiego

Dziewięć ofert na przebudowę parku miejskiego

Do Miasta Chełm wpłynęło dziewięć ofert na przebudowę Parku Miejskiego. Kwoty propozycji zgłoszonych przez potencjalnych wykonawców wahają się od ponad 7,5 mln zł brutto do ponad 14 mln zł brutto.

W ramach przebudowy przeprowadzone zostaną m.in.: przebudowa ścieżek parkowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, które zostaną wykonane z nawierzchni mineralno-żywicznej; wykonanie nowego ogrodzenia oraz schodów z podjazdami, umożliwiającymi dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową; budowa pawilonu parkowego (pawilonu rodzica z toaletami, przewijakiem dla niemowląt, powierzchnią na wynajem, tarasem wypoczynkowym); przebudowa placu zabaw; wykonanie projektu gospodarki drzewostanem Parku Miejskiego; montaż małej architektury.

Równolegle przeprowadzono postępowanie na nadzór nad inwestycją. Wpłynęły 3 oferty, a ich ceny wahają się pomiędzy 95 tys. zł – 172 tys. zł.

Obecnie komisja przetargowa prowadzi analizę, badanie i ocenę złożonych ofert.