DK12 w Chełmie na ostatniej prostej

DK12 w Chełmie na ostatniej prostej

W ubiegłym tygodniu firma Budimex SA rozpoczęła układanie warstwy ścieralnej asfaltu na ul. Rampa Brzeska – na odcinku od Chemicznej do Przejazdu Kowelskiego oraz układanie SMA przy ul. Wschodniej. Na czas robót w tych miejscach wprowadzony będzie ruch wahadłowy.

Za wykonawcą przebudowy DK12 kolejny tydzień intensywnych prac, w których zaangażowanych jest blisko 200 osób i ogromna ilość sprzętu budowlanego. To przekłada się na dobre tempo robót. Do końca kwietnia ostatnią, ścieralną warstwą asfaltu pokryta będzie ponad połowa krajowej dwunastki – od al. Przyjaźni do wschodniej granicy miasta. Jak informuje wykonawca, w drugiej połowie maja pojedziemy nowymi wiaduktami. Przebudowa DK12 wchodzi w decydująca fazę.

Na południowej stronie ulicy Podgórze trwa układanie warstw bitumicznych jezdni i budowa zjazdów. Na całej długości Rejowieckiej montowane są ekrany akustyczne, a na ukończeniu jest przebudowa skrzyżowania z ul. Szpitalną. Drogowcy przygotowują się do zamknięcia północnej nitki ul. Rejowieckiej od ronda i. R. Dmowskiego do Szpitalnej – do połowy maja planują na tym odcinku wykonać regulację studni i ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu. Do tego czasu powinni też zakończyć budowę tzw. serwisówki na odcinku od kolumny sanitarnej do Uherki.

Przebudowana jest już północna strona ronda im. Zrzeszenia WiN. Niebawem, po otwarciu skrzyżowania ul. Szpitalnej z Rejowiecką, rozpocznie się przebudowa południowej części ronda. Prace w tym miejscu potrwają kilka tygodni i będą się wiązały ze znacznymi utrudnieniami w ruchu.

Najbardziej zaawansowany stan robót jest na al. Przyjaźni i na rondach na skrzyżowaniu DK12 z Okszowską i przy straży pożarnej. Gotowy jest wiadukt, ułożone są wszystkie warstwy bitumiczne jezdni, włącznie ze ścieralną, a także wykonane ścieżki rowerowe, chodniki i częściowo oświetlenie, bariery, wygrodzenia i oznakowanie pionowe.

Niemal kompleksowo przebudowana jest też ul. Rampa Brzeska, gdzie wykonano chodniki, ścieżki rowerowe i zjazdy, a na odcinku od straży pożarnej do skrzyżowania z ul. Chemiczną także ułożono już SMA. Dalej, w okolicy ronda na skrzyżowaniu z ul. Hutniczą trwają kosmetyczne prace brukarskie.

Ukończono też większość prac związanych z budową wiaduktu nad linią kolejową w kierunku Włodawy. Na obiekcie są już wszystkie warstwy asfaltu, ścieżka rowerowa i chodniki, trwa montaż barier. Budimex po majówce planuje wystąpić o zgodę na jego użytkowanie. Jest szansa, że w drugiej połowie maja pojedziemy nową estakadą.
Pozostały odcinek DK12 do granicy miasta, czyli ul. Wschodniej, ma już ułożone ciągi piesze i rowerowe, a także wyrównawcze i wiążące warstwy masy bitumicznej. Na najbliższe dni zaplanowano ułożenie ścieralnej warstwy asfaltu, co będzie się wiązało z wprowadzeniem ruchu wahadłowego w tym miejscu.

Wykonawca utrzymuje, że do końca czerwca powinien zakończyć roboty drogowe, co oznacza, że przebudowana DK12 będzie w pełni przejezdna już w te wakacje. Na lipiec planuje niezbędne odbiory i ewentualne prace poprawkowe.