Chełmszczyzna z rządowymi dotacjami

Chełmszczyzna z rządowymi dotacjami

Miasto Chełm zostało największym beneficjentem rządowego wsparcia przekazanego samorządom Chełmszczyzny w ramach kolejnej transzy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W minionym tygodniu symboliczny czek z kwotą 25 mln zł przekazał Prezydentowi Miasta Chełm Jakubowi Banaszkowi wicepremier Jacek Sasin.

Beneficjenci: Miasto Chełm – 25 mln zł, Powiat Chełmski – 3,6 mln zł, Gmina Białopole – 2 mln zł, Gmina Sawin – 1 mln zł, Gmina Wierzbica – 1 mln zł, Gmina Leśniowice – 908 tys. zł

Miasto Chełm przeznaczy 25 mln zł na 4 zadania inwestycyjne: przebudowę DK12, termomodernizację szkół, wymianę oświetlenia ulicznego i gospodarkę śmieciową.

Samorząd Chełma otrzymał w tym roku już prawie 40 mln zł rządowego wsparcia na przeciwdziałanie skutkom pandemii. W pierwszej transzy było to 12 mln zł.