Chełmskie spółki skorzystały z tarczy

Chełmskie spółki skorzystały z tarczy

Prawie 350 tys. zł dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. tarczy antykryzysowej otrzymały Chełmskie Linie Autobusowe oraz Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie. Pieniądze przyznał Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Z różnych narzędzi rządowego wsparcia korzystają także inne spółki.

Dofinansowanie w wysokości ponad 300 tys. zł pokryje połowę wynagrodzeń pracowników CLA oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń za okres 3 miesięcy.

Chełmski Park Wodny na te same koszty zatrudnienia za kwiecień otrzymał prawie 42 tys. zł i przygotowuje wniosek o dofinansowanie na maj. Spółka wystąpiła też o odroczenie płatności podatków i składek na ubezpieczenia przez cały okres pandemii.

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Chełmie już skorzystało z możliwości przesunięcia płatności podatków i odroczenia płatności składek do ZUS. Z kolei Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Chełmie odroczyło m.in. termin wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Dodatkowo – niezależnie od rozwiązań oferowanych w tzw. tarczy antykryzysowej – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego rozłożył chełmskiej ciepłowni na raty spłatę zobowiązań z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2019 rok.