Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej z wielomilionową dotacją

Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej z wielomilionową dotacją

Miasto Chełm otrzymało ponad 27 milionów zł dofinansowania, które przeznaczone zostanie na realizację inwestycji Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej. Placówka, która ma stanowić inkubator rozwoju dla firm lokalnych ma być także swoistym centrum, które przyciągnąć będzie inwestycje zewnętrzne, a także wspierać nowe, innowacyjne projekty typu start-up, głównie w dziedzinach energii, zdrowia i szeroko pojętej informatyki.

Powstanie ChCAG było jednym z pomysłów poprzedniej Prezydent Agaty Fisz. Przeznaczone na inwestycje środki w wysokości 22 milionów złotych okazały się niewystarczające, aktualna dotacja z Urzędu marszałkowskiego pozwoli więc na jej realizację.

Projekt pod nazwą Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej zakłada stymulację wzrostu konkurencyjności gospodarczej Chełma i regionu, zmniejszenie bezrobocia oraz pozytywny wpływ na strukturę zawodową lokalnej społeczności. ChCAG umożliwi prowadzenie działalności gospodarczej wszystkim podmiotom, w tym nowym, młodym przedsiębiorcom, przez co ma przyczynić się do rozwoju innowacyjnego i kreatywnego przemysłu.

Nowe firmy zyskają dostęp do nowoczesnych obiektów magazynowo – produkcyjnych z częścią biurowo-socjalną i budynkiem ochrony przy ulicy Ceramicznej w Chełmie. Teren ma być kompleksowo zaopatrzony w niezbędne media, w tym teleinformatyczne oraz układ komunikacyjny z drogami, placami manewrowymi, chodnikami, parkingami, oświetleniem i pasem zieleni.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 39 430 178,76 zł, a dofinansowanie opiewa na kwotę 27 265 865,50 zł, co stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Początkowo budowę centrum wyceniono na 22 miliony zł, a dofinansowania z RPO WL wynosiło około 15 mln zł. Okazało się, ze projekt jest niedoszacowany, a na realizację budowy ChCAG potrzeba 39 milionów zł. Po wielu staraniach udało się zwiększyć kwotę dofinansowania o 12 milionów złotych.