Chełmska Biblioteka Publiczna ponownie otwarta

Chełmska Biblioteka Publiczna ponownie otwarta

W środę, 6 maja 2020 r., Chełmska Biblioteka Publiczna wznawia swoją działalność. W dniach od 6 do 8 maja Biblioteka Główna (ul. Partyzantów 40) będzie czynna w godzinach 8.00-15.00, a potem godziny pracy mają być sukcesywnie rozszerzane.

Korzystanie z usług biblioteki będzie odbywać się będzie jednak w ograniczonym dla czytelników zakresie, m.in.:

✔ brak dostępu do regałów z książkami i płytami (obsługa przez bibliotekarzy)
ograniczenie liczby Czytelników wewnątrz do 6 osób (3 osoby w wypożyczalni, 3 osoby w holu)
✔ brak możliwości korzystania z Czytelni
✔ brak dostępu do stanowisk komputerowych
✔ oddzielne stanowiska do zwrotów zbiorów i wypożyczeń

Wszystkie placówki filialne ChBP pozostają zamknięte do 10 maja 2020 r. (Filia Nr 1 ul. Nadrzeczna 5, Filia Nr 2 ul. Zachodnia 31, Filia Nr 3 ul. 11 Listopada 4).

Zasady korzystania z wypożyczalni:

 1. Wejście do biblioteki odbywa się w maseczce, po dezynfekcji rąk (w holu). Rekomendujemy posiadanie rękawiczek.
  2. W wypożyczalni mogą przebywać jednocześnie 3 osoby. Kolejne 3 osoby powinny oczekiwać w holu biblioteki, zachowując wyznaczony odstęp.
  3. Pozostałych czytelników prosimy o oczekiwanie na zewnątrz budynku, zachowując odpowiedni dystans społeczny. Prosimy o zachowanie zasady: jedna osoba wychodzi, jedna osoba wchodzi.
  4. Każda zwrócona książka będzie poddana 10.dniowej kwarantannie.
  5. W wypożyczalni są wydzielone 2 stanowiska dla wszystkich rodzajów zbiorów: jedno – do zwrotu zbiorów, drugie – do wypożyczeń.
  6. Po wizycie każdego użytkownika będą dezynfekowane blaty.
  7. Brak możliwości skorzystania z szatni i ograniczony dostęp do toalet.
  8. Zachęcamy do zamawiania książek drogą elektroniczną (poprzez własne konto dostępne na witrynie internetowej ChBP z użyciem domowego komputera lub telefonu) albo telefonicznie (82 564 24 71).
  9. Prosimy o ścisłe przestrzeganie wyżej wymienionych zasad w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w bibliotece.

W związku z tym, że czytelnia ChBP pozostaje nieczynna aż do odwołania oraz dużym zainteresowaniem Czytelników, Dział Zbiorów Regionalnych i Czytelni ChBP wznawia usługę wypożyczeń krótkoterminowych.

Jednorazowo można będzie wypożyczyć trzy woluminy na okres 7 dni, a po zwróceniu książki zostaną poddane 10- dniowej kwarantannie z powodów zasad bezpieczeństwa przed COVID-19.

Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie karty bibliotecznej. Pozostałe zasady korzystania z wypożyczalni krótkoterminowej nie ulegają zmianie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 82 563 95 05, w godzinach 8.00 -15.00.

Wypożyczeń i zwrotów dokonuje się na wyznaczonym stanowisku w Wypożyczalni Głównej.

Tekst i foto: ChBP