Chełmianie złożyli projekty w Budżecie Obywatelskim

Chełmianie złożyli projekty w Budżecie Obywatelskim

Do 23 października chełmianie mogli zgłaszać wnioski w ramach projektów Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok w budżecie ogólnomiejskim (400 tysięcy złotych) oraz dla jednego z dziesięciu osiedli (łącznie do podziału 1,6 miliona). Mieszkańcy Chełma zgłosili w tym roku 59 projektów.

Liderem pod względem pomysłów na zagospodarowanie otaczającej ich przestrzeni są mieszkańcy Osiedla Cementownia, którzy złożyli 13 projektów. Znaczną aktywność wykazali także chełmianie z Osiedla Rejowiecka, którzy zgłosili 8 wniosków. Po 5 wpłynęło od mieszkańców osiedli Działki, Dyrekcja Górna i Zachód, po 4 z osiedli Śródmieście i Kościuszki, trzy z Osiedla Słonecznego, a po 2 z Osiedla XXX-lecia i Dyrekcji Dolnej. Z kolei na wykorzystanie ogólnomiejskiej puli zgłoszono 8 pomysłów.

Wypada przypomnieć, że projekty dzielą się na dwa rodzaje: miękkie (kulturalno-społeczne) oraz twarde (inwestycyjne małe i duże).

W ramach ogólnomiejskich 5% kwoty (20 tys. złotych) przeznaczono na projekty kulturalno-społeczne, 50% (200 tys. złotych) na projekty inwestycyjne małe i oraz 45% (180 tysięcy złotych) na projekty inwestycyjne duże (180 tys. złotych).

Kwoty dla poszczególnych osiedli są zróżnicowane ze względu na fakt, iż 80% środków jest dzielonych po równo na wszystkie osiedla, natomiast 20% uzależnione jest od liczby mieszkańców danego osiedla. W ramach puli obejmującej projekty osiedlowe środki dzielą się na projekty: kulturalne lub społeczne o wartości do 5 tys. zł, inwestycyjne „małe” o wartości do 25 tys. zł oraz inwestycyjne „duże” o wartości powyżej 25 tys. zł.

Do 31 października projekty zostaną zweryfikowane pod kątem formalnym, zaś na początku listopada ogłoszona zostanie lista propozycji poddanych pod głosowanie.

Plebiscyt, w którym mieszkańcy Chełma wybiorą najciekawsze lub najbardziej oczekiwane projekty do realizacji, zaplanowano na okres od 4 do 8 listopada.